Akaa on solminut merkittävän kiinteistökaupan esisopimuksen datakeskuksen rakentamiseksi

Akaan kaupunki ja Fincap DC Corp Oy ovat solmineet kiinteistökaupan esisopimuksen, jonka tavoitteena on datakeskuksen rakentuminen Akaa Pointin alueelle. Akaan kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistökaupan esisopimuksen kokouksessaan 6.2.2024.

Esisopimuksen kohteena oleva alue on kooltaan 16 hehtaaria ja se mahdollistaa asemakaavan sallimissa rajoissa noin kahdeksan hehtaarin datakeskuksen rakentamisen. Maakaupan hinta on 1 000 980 euroa.

”Olemme tehneet viimeisen vuoden aikana onnistunutta maanhankintaa näiltä kaupan kohteena olevilta alueilta. Alueella on vahvistettu asemakaava, joka mahdollistaa tarvittaessa rakentamisen nopeallakin aikataululla”, kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván sanoo.

Datakeskus tukee hyvin myös muuta Akaa Pointin alueen käyttöä. Akaa Pointin muulta yritysalueelta iso osa vapautui muuhun käyttöön, kun Akaa tippui kalkkiviivoilla kilpailusta Postin uuden logistiikkakeskuksen sijaintipaikasta.

”On hienoa, että pääsemme nyt kiinteistökaupan esisopimuksen turvin edistämään hienoa hankettamme Akaa Pointin yritysalueella”, toteaa FinCap DC Corpin hallituksen puheenjohtaja Janne Kotamäki. Kotamäki kiittää Akaan kaupunkia hyvästä yhteistyöstä jo hankkeen alkuvaiheista lähtien.

Akaan kaupunginjohtaja
Antti Peltola
Puh. 040 335 3335

Akaan kaupunkikehitysjohtaja
Lasse Silván
Puh. 040 335 3207

Fincap DC Corp Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Janne Kotamäki
Puh. 050 539 3098